Zod Neere Nederland

Waterputten

Posted by in Projecten

Zod Neere Nederland helpt bij het financiëren en slaan van waterputten in rurale gebieden in Burkina Faso. Op die manier wordt geholpen de hygiene te verbeteren en daarnaast hoeven de dorpelingen geen uren meer te lopen om water te halen. Naast veilig en schoon drinkwater, biedt een put ook de mogelijkheid tot irrigatie en zijn dorpen zelfvoorzienend door zelf groente en fruit te verbouwen. Zod Neere Nederland heeft putten laten slaan van 70 meter diep in de dorpen Samba, Leo, Zanguinguessé en Zagtouli. Leo – 2001 Als onderdeel van de aankoop van een…read more

Landbouwgrond

Posted by in Projecten

Zod Neere Nederland stelt financiering beschikbaar en hulp bij het aankopen van grond ten behoeve van landbouw en vee. Zo heeft zij in 2001 een Cashewnoten-plantage van 30.000m2 aangekocht in Leo en in 2008 landbouwgrond van 30.000m2 in Zagtouli. Cashewnoten-plantage in Leo Landbouwgrond in Zagtouli In 2012 heeft Zod Neere hier tevens een waterput geslagen. Hier moet een nieuwe “Centrum Zod Neere” komen, waar in de nabije toekomst ecologisch landbouw/veeteelt  onderwezen zal worden en waar tevens en een eenvoudige hotelschool gerealiseerd zal worden. Op dit moment heeft Zod Neere nog niet voldoende middelen…read more