Zod Neere Nederland

Bouw van vakschool CPAEC in Ouagadougou

Posted by in Projecten

Het grootste project dat Zod Neere Nederland tot op heden ten uitvoer heeft gebracht, is de bouw van een school in Ouagadougou, Burkina Faso. Om het hoofd te bieden aan dezelfde onderwijsproblematiek, als voor onze doelgroep in Sabou, heeft het bestuur van de vereniging Zod Neere Burkina Faso, in 2001 besloten om in de hoofdstad Ouagadougou een centrum voor technisch beroepsonderwijs op te zetten. Al snel werd begonnen met de grondaankoop, vervolgens met water en elektriciteitsvoorzieningen. De bouw van het opleidingscentrum voor beroepsonderwijs, de CPAEC, het  Centre Professionnel d’Apprentissage et d’Echange…read more

Waterputten

Posted by in Projecten

Zod Neere Nederland helpt bij het financiëren en slaan van waterputten in rurale gebieden in Burkina Faso. Op die manier wordt geholpen de hygiene te verbeteren en daarnaast hoeven de dorpelingen geen uren meer te lopen om water te halen. Naast veilig en schoon drinkwater, biedt een put ook de mogelijkheid tot irrigatie en zijn dorpen zelfvoorzienend door zelf groente en fruit te verbouwen. Zod Neere Nederland heeft putten laten slaan van 70 meter diep in de dorpen Samba, Leo, Zanguinguessé en Zagtouli. Leo – 2001 Als onderdeel van de aankoop van een…read more

Landbouwgrond

Posted by in Projecten

Zod Neere Nederland stelt financiering beschikbaar en hulp bij het aankopen van grond ten behoeve van landbouw en vee. Zo heeft zij in 2001 een Cashewnoten-plantage van 30.000m2 aangekocht in Leo en in 2008 landbouwgrond van 30.000m2 in Zagtouli. Cashewnoten-plantage in Leo Landbouwgrond in Zagtouli In 2012 heeft Zod Neere hier tevens een waterput geslagen. Hier moet een nieuwe “Centrum Zod Neere” komen, waar in de nabije toekomst ecologisch landbouw/veeteelt  onderwezen zal worden en waar tevens en een eenvoudige hotelschool gerealiseerd zal worden. Op dit moment heeft Zod Neere nog niet voldoende middelen…read more

Centrum Zod Neere in Sabou

Posted by in Projecten

De gemeente Sabou bood Zod Neere Burkina Faso in 1989 een terrein van 2500m2 in consignatie aan, om daar te kunnen starten met basis- en beroepsonderwijs voor kansarme jongeren. Sabou is een toeristisch centrum met een bijzonder meer waar de welbefaamde heilige krokodillen van Burkina Faso te vinden zijn. Daar worden al sinds het begin bij het Centrum Zod Neere bronzen beelden verkocht aan de toeristen. In 1989 is een eenvoudig onderwijscentrum gebouwd, als onderdeel van het grotere “Centrum Zod Neere”,  voor 150 leerlingen in Sabou, Burkina Faso. Sinds 1998 ondersteunen Hans…read more

Computerproject in Ouagadougou

Posted by in Projecten

Zod Neere heeft met hulp van de nederlandse organisatie Wilde Ganzen een computerproject opgezet in Ouagadougou in 2004. Dit project omvatte onder andere de aankoop en verscheping van IT middelen ten behoeve van een kleinschalige computeropleiding. Op 2 juli 2003 had de nederlandse organisatie ‘Wilde Ganzen’ erkenning gegeven aan het Computerproject van Zod Neere Nederland in Ouagadougou. De voorbereidingen en fondswerving voor dit project waren in 2002 reeds begonnen en het benodigde bedrag werd dan ook snel gehaald. De hulp van ‘Wilde Ganzen’ omvatte dat elke Euro dat geworven wordt voor dit…read more